Tổng hợp 10 bài hát hay nhất Rap Việt mùa 2 không nên bỏ qua

pgddtxuanloc

Tổng hợp 10 bài hát hay nhất Rap Việt mùa 2 không nên bỏ qua

Sáng tác: Mai Ngô

Kiểu: Việt Nam, Nhạc Trẻ, Rap Việt

Ngày phát hành: Ngày 21 tháng 10 năm 2021

Thời gian: 3:11

Liên kết âm nhạc: NhacCuaTui, Spotify

Sáng tác: chuỗi biển

Kiểu: Việt Nam, Nhạc Trẻ, Rap Việt

Ngày phát hành: Ngày 21 tháng 10 năm 2021

Thời gian: 3:22

Liên kết âm nhạc: NhacCuaTui, Spotify

Sáng tác: B-Wine, Vsoul

Kiểu: Việt Nam, Nhạc Trẻ, Rap Việt

Ngày phát hành: Ngày 7 tháng 12 năm 2021

Thời gian: 4:52

Liên kết âm nhạc: NhacCuaTui, Spotify

Sáng tác: Sol7

Kiểu: Việt Nam, Nhạc Trẻ, Rap Việt

Ngày phát hành: ngày 1 tháng 11 năm 2021

Thời gian: 3:29

Liên kết âm nhạc: NhacCuaTui, Spotify

Sáng tác: RAF

Kiểu: Việt Nam, Nhạc Trẻ, Rap Việt

Ngày phát hành: 07/11/2021

Thời gian: 3:29

Liên kết âm nhạc: NhacCuaTui, Spotify

Sáng tác: Lạnh lẽo

Kiểu: Việt Nam, Nhạc Trẻ, Rap Việt

Ngày phát hành: 07/11/2021

Thời gian: 3:39

Liên kết âm nhạc: NhacCuaTui, Spotify

Sáng tác: DLow

Kiểu: Việt Nam, Nhạc Trẻ, Rap Việt

Ngày phát hành: 16/11/2021

Thời gian: 3:21

Liên kết âm nhạc: NhacCuaTui, Spotify

Sáng tác: Lil’ Wuyn

Kiểu: Việt Nam, Nhạc Trẻ, Rap Việt

Ngày phát hành: 16/11/2021

Thời gian: 4:14

Liên kết âm nhạc: NhacCuaTui, Spotify

Sáng tác: Coldzy, nhạc Mai

Kiểu: Việt Nam, Nhạc Trẻ, Rap Việt

Ngày phát hành: 29/11/2021

Thời gian: 4:12

Liên kết âm nhạc: NhacCuaTui, Spotify

Sáng tác: Xám, Killic

Kiểu: Việt Nam, Nhạc Trẻ, Rap Việt

Ngày phát hành: 29/11/2021

Thời gian: 4:37

Xem thêm  Cách nấu bún cá ngon, trong và thơm ai ăn cũng muốn

Liên kết âm nhạc: NhacCuaTui, Spotify

Chuyên mục: Tổng hợp

Nhớ để nguồn bài viết này: Tổng hợp 10 bài hát hay nhất Rap Việt mùa 2 không nên bỏ qua

của website tmg.edu.vn

Leave a Comment