So sánh sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính chuẩn nhất 2023

pgddtxuanloc

Sinh sản là phương thức duy trì nòi giống của mọi sinh vật. Mỗi loài sinh vật từ cây này sang cây khác có phương thức sinh sản đặc trưng riêng. Hãy cùng so sánh sinh sản vô tính và hữu tính chuẩn nhất 2023 qua bài viết dưới đây.

1. Sinh sản vô tính là gì?

Sinh sản vô tính là sinh sản thuần túy cá thể, trong đó giao tử đực và cái không hợp nhất và con cái được sinh ra giống hệt mẹ của chúng. Phương thức sinh sản vô tính này không phụ thuộc vào quá trình giảm phân và các nhiễm sắc thể liên quan. Con cái F1 là bản sao chính xác của mẹ chúng, không có sai lệch. Sinh sản vô tính xảy ra ở thực vật và hầu hết các sinh vật nhân sơ đều sử dụng sinh sản vô tính có tính di truyền bằng các phương thức trao đổi chất, tải nạp và tổ hợp. Một số cách sinh vật sinh sản vô tính là:

  • Sinh sản nhị phân: Hình thức sinh sản này xảy ra ở những sinh vật luôn có sự xen kẽ 2 thế hệ như rêu, dương xỉ. Trong sinh sản bào tử, các sinh vật mới được phát triển từ các bào tử, các sinh vật mới được phát triển từ các bào tử và các bào tử hình thành trong các túi bào tử từ các túi bào tử.
  • sinh sản nảy chồi
  • sinh sản sinh dưỡng: cơ thể được hình thành từ một bộ phận (thân, lá, rễ) của cây.
  • sự phân mảnh

Bạn đang xem bài viết: So sánh sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính chuẩn nhất 2023

2. Thế nào là sinh sản hữu tính?

Sinh sản hữu tính là quá trình kết hợp vật chất di truyền của hai sinh vật để tạo ra thế hệ F1, hay còn gọi là kiểu sinh sản trong đó giao tử đực và giao tử cái kết hợp với nhau tạo thành hợp tử để trở thành hợp tử. cái chết. cơ thể mới. Sinh sản hữu tính diễn ra trong cơ thể nam và nữ. Trên thực tế, sinh sản hữu tính phổ biến ở các sinh vật đa bào. Đây được gọi là sự tái tổ hợp di truyền và vật liệu di truyền cho sinh sản hữu tính là DNA. Ở thế hệ thứ hai, các gen từ hai cá thể khác nhau được kết hợp và các nhiễm sắc thể được sắp xếp theo trình tự tương đồng. Trong quá trình sinh sản, thông tin di truyền được trao đổi giữa các cá thể, những người kết hợp với nhau để tạo thành các sinh vật mới. sinh vật mới có kiểu gen bị đột biến tác động vào quá trình chọn lọc và tiến hóa làm tăng vốn gen của loài. Sinh sản hữu tính là phương thức sinh sản được cho là của hầu hết các loài trên Trái đất. Diễn biến của quá trình này hiện đang được các nhà khoa học nghiên cứu, chưa có câu trả lời cụ thể. Sinh sản hữu tính có các đặc điểm sau:

  • Trong sinh sản hữu tính luôn có quá trình hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái, luôn có sự trao đổi và tổ hợp lại của hai bộ gen.
  • Sinh sản hữu tính luôn kết hợp với giảm phân để tạo giao tử
  • Sinh sản hữu tính ưu việt hơn sinh sản vô tính
  • Tăng khả năng thích ứng của thế hệ sau với môi trường sống luôn thay đổi
  • Tạo sự đa dạng về nguồn gen cung cấp nguồn nguyên liệu phong phú cho chọn lọc tự nhiên và tiến hoá.
Xem thêm  Từ vựng tiếng anh về ngoại hình con người

Bạn đang xem bài viết: So sánh sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính chuẩn nhất 2023

3. So sánh sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính chuẩn nhất 2023:

Tiêu chuẩn sinh sản vô tính Sinh sản hữu tính
Ý tưởng Sinh sản vô tính là phương thức sinh sản trong đó giao tử đực và giao tử cái không hợp nhất (còn gọi là sinh sản vô tính, quá trình tạo ra các sinh vật mới trong đó tinh trùng và trứng không hợp nhất với nhau). . Đặc biệt là những đứa trẻ được sinh ra giống nhau và giống bố mẹ chúng. Có hai hình thức sinh sản vô tính: sinh sản bằng bào tử và sinh sản sinh dưỡng không phân bào. Sinh sản hữu tính là quá trình hợp nhất của các giao tử đực và giao tử cái thành hợp tử (2n) để tạo ra một cá thể mới (còn gọi là sinh sản hữu tính là sự kết hợp của các giao tử đơn bội; tế bào lưỡng bội, hợp tử con). Đặc biệt, động vật phát triển từ trứng được thụ tinh sẽ tạo ra giao tử thông qua quá trình giảm phân.
cơ sở tế bào học nguyên phân Nguyên phân, giảm phân, thụ tinh
Có nghĩa Tạo ra các cá thể thích nghi với điều kiện sống ổn định Tạo ra những cá thể thích nghi tốt hơn với điều kiện sống thay đổi
đặc điểm di truyền

– Không có giảm phân để hình thành giao tử, không có thụ tinh. – Cơ thể con được cấu tạo từ các tế bào hoặc nhóm tế bào từ cơ thể mẹ – Sự sống của con và sự sống của mẹ tương tự nhau. cùng quan điểm.– Không đa dạng di truyền.

– Có sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp gen trong quá trình phát sinh giao tử, tạo ra nhiều loại giao tử khác nhau.– Các loại giao tử này kết hợp với nhau trong quá trình thụ tinh để phát sinh nhiều tổ hợp khác nhau và nhiều biến dị tổ hợp.– Có sự đa dạng về mặt di truyền.
Lợi thế – Con cái giống hệt mẹ về mặt di truyền.– Chỉ có thân rễ hay còn gọi là thân rễ.– Ngay cả những cá thể độc lập cũng có thể để lại con cái. Điều này tạo điều kiện cho mật độ quần thể thấp.– Tạo ra một số lượng lớn con cái giống hệt nhau trong một thời gian ngắn.– Tăng hiệu quả sinh sản vì không lãng phí năng lượng cho quá trình hình thành giao tử và thụ tinh. .– Tạo quần thể mới thích nghi tốt với môi trường sống ổn định, ít bị biến động khi quần thể tăng nhanh Tiến hóa thay vì sinh sản ngẫu nhiên: Tạo ra những cá thể mới đa dạng về mặt di truyền, để động vật có thể thích nghi và phát triển trong điều kiện sống thay đổi. Đồng thời, hợp tử được nuôi dưỡng tốt hơn, con non sinh ra có tỷ lệ sống sót và phát triển cao hơn.
Yếu đuối – Không đa dạng di truyền – Khi điều kiện sống thay đổi dẫn đến cá chết hàng loạt, thậm chí toàn bộ quần thể bị xóa sổ – Không có lợi ích gì trong trường hợp mật độ dân số thấp. – Không có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp
thống trị Sinh sản vô tính là một phương pháp sinh sản trong đó giao tử đực và cái không hợp nhất và chúng giống hệt bố mẹ. Vì vậy, sẽ không chiếm ưu thế bằng sinh sản hữu tính. Sinh sản hữu tính liên quan đến sự hợp nhất của các tế bào đực và cái, thụ tinh bên trong, để hợp tử được phát triển trong trứng. Do đó, hợp tử được nuôi dưỡng và bảo vệ tốt để phát triển cho đến khi đứa trẻ được sinh ra có sức sống cao và khả năng thích nghi tốt với môi trường sống.
Xem thêm  Viết đoạn văn về 5 câu nói hay nhất về bảo vệ môi trường

Bạn đang xem bài viết: So sánh sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính chuẩn nhất 2023

4. Một số câu hỏi thường gặp:

Câu 1: Sinh sản hữu tính ở thực vật là A, Sự kết hợp có chọn lọc của hai giao tử đực và cái để tạo thành hợp tử trở thành cơ thể mới. B. Sự kết hợp ngẫu nhiên giữa giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử trở thành cơ thể mới.C. Sự kết hợp có chọn lọc của nhiều giao tử đực và cái tạo ra hợp tử trở thành sinh vật mới.D. Sự kết hợp của nhiều giao tử đực với một giao tử cái tạo thành hợp tử trở thành một sinh vật mới.

Câu 2: Thụ tinh ở thực vật có hoa là A. Sự hợp nhất hai bộ nhiễm sắc thể đơn bội của giao tử đực và giao tử cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội.B. Sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử.C. Sự hợp nhất của hai nhân giao tử đực với nhân trứng và nhân cực trong túi phôi tạo thành hợp tử.D. Sự kết hợp của hai tinh trùng với một quả trứng trong túi phôi.

Câu 3: Quá trình phát sinh giao tử là A. Sự phát sinh các thế hệ mới từ bào tử ở thực vật với sự xen kẽ các thế hệ thể bào tử và thể giao tử. B. Tạo ra các thế hệ mới từ bào tử nguyên phân ở thực vật với các thế hệ thể bào tử và thể giao tử xen kẽ nhau.C. Tạo ra thế hệ mới từ các bào tử do giảm phân tạo ra trong giai đoạn phát sinh giao tử của cây với các thế hệ thể bào tử và thể giao tử xen kẽ nhau.D. Sự hình thành các thế hệ mới từ hợp tử phát sinh ở thực vật với sự xen kẽ các thế hệ thể bào tử và thể giao tử.

Xem thêm  Đoạn văn kể về một lần em ra ngoài tập làm văn năm lớp 4

Câu 4: Nhiễm sắc thể có vai trò gì đối với sự hình thành túi phôi ở thực vật có hoa? A. Tế bào mẹ, đại bào tử đều mang 2n, tế bào đối cực, tế bào đồng hành, tế bào sinh dục và tế bào đối cực đều mang 2n; tế bào đồng hành, tế bào trứng và nhân cực đều mang nC Tế bào mẹ mang 2n, đại bào tử, tế bào phản bào tử, tế bào đồng hành, tế bào trứng và nhân cực đều mang nD Tế bào mẹ, đại bào tử hợp tử, phản cực và tế bào đồng hành đều mang 2n; tế bào trứng và nhân cực đều mang n.

Danh mục: Tổng hợp

Chuyên mục: Là ai?

Nhớ để nguồn bài viết này: So sánh sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính chuẩn nhất 2023

của website tmg.edu.vn

Leave a Comment