[Infographics] Cách mạng Tháng Tám: Mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước

pgddtxuanloc

[Infographics] Cách mạng Tháng Tám: Mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước

 

Ngày 19/8/1945 được ghi vào lịch sử như một ngày mở đầu kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công đã mở đường đưa dân tộc Việt Nam tiến hẳn vào kỷ nguyên mới trong lịch sử của mình: Kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội.

Kỷ nguyên mới đánh dấu bước nhảy vọt của đất nước ta. Lần đầu tiên trong lịch sử, một nhà nước công nông ra đời ở Việt Nam.

Nhân dân Việt Nam trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa và nửa phong kiến trở thành một nước độc lập tự do và dân chủ.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một trong những thắng lợi nổi bật vĩ đại nhất của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng./.

Chuyên mục: Tổng hợp

Nhớ để nguồn bài viết này: [Infographics] Cách mạng Tháng Tám: Mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước của website tmg.edu.vn

Xem thêm  Văn khấn mùng 1 tháng 3 âm lịch năm 2023 theo phong tục

Leave a Comment