Hệ sinh thái là gì? Các ví dụ và bài tập hệ sinh thái 9

pgddtxuanloc

Hệ sinh thái là gì?  Các ví dụ và bài tập hệ sinh thái 9

Hệ sinh thái là một khái niệm rất quan trọng trong sinh học 9. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu về Hệ sinh thái qua bài viết dưới đây:

I. Lý thuyết

Dựa vào SGK Sinh học 9, NXBGD

Bạn đang xem bài viết: Hệ sinh thái là gì? Các ví dụ và bài tập hệ sinh thái 9

1. Hệ sinh thái là gì?

Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và khu vực sống của quần xã (sinh cảnh). Trong một hệ sinh thái, các sinh vật luôn tương tác với nhau và tác động qua lại với các nhân tố vô sinh của môi trường để tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định.

Ví dụ: Trong một khu rừng có nhiều loại cây lớn nhỏ khác nhau, những cây to có vai trò quan trọng trong việc che chở cho những cây nhỏ và động vật sống trong rừng. Động vật hoang dã ăn thực vật hoặc ăn động vật khác. Các sinh vật trong rừng phụ thuộc lẫn nhau và tương tác với môi trường rất chặt chẽ để hình thành nên hệ sinh thái.

Một hệ sinh thái hoàn chỉnh có các thành phần chính sau:

+ các thành phần vô sinh như đất, nước, thảm…

Nhà sản xuất là nhà máy.

+ Sinh vật tiêu thụ bao gồm động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt.

Các chất phân hủy như vi khuẩn, nấm, v.v.

– Hệ sinh thái:

Hệ sinh thái trên cạn, hệ sinh thái nước mặn và hệ sinh thái nước ngọt là ba nhóm hệ sinh thái chính. Tuy nhiên, các nhóm này lại được chia nhỏ thành nhiều hệ sinh thái nhỏ hơn:

+ Hệ sinh thái trên cạn bao gồm rừng nhiệt đới, xavan, hoang mạc, hoang mạc, xavan, v.v.

+ Hệ sinh thái nước mặn bao gồm hệ sinh thái ven biển, rừng ngập mặn, cỏ biển, san hô, biển hở…

+ Hệ sinh thái nước ngọt bao gồm hệ sinh thái nước đứng (ao, hồ), hệ sinh thái nước chảy (sông, suối)…

Bạn đang xem bài viết: Hệ sinh thái là gì? Các ví dụ và bài tập hệ sinh thái 9

2. Chuỗi thức ăn và lưới thức ăn

Chuỗi và lưới thức ăn thể hiện mối quan hệ dinh dưỡng giữa các sinh vật trong quần xã sinh vật

a) Thế nào là chuỗi thức ăn?

Chuỗi thức ăn là một dãy các sinh vật có mối quan hệ dinh dưỡng với nhau. Mỗi loài trong chuỗi thức ăn vừa là sinh vật tiêu thụ ở loài trước vừa là sinh vật tiêu thụ ở loài sau.

Xem thêm  Cách tải Shadow Fight 2 chi tiết nhất cho PC và điện thoại 2023

b) Lưới thức ăn là gì?

Trong tự nhiên, sinh vật không chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn mà còn tham gia vào các chuỗi thức ăn khác. Các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung tạo thành lưới thức ăn.

Kiến thức cần nhớ:

Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và môi trường sống của chúng (môi trường sống). Hệ sinh thái là một hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định.

Các sinh vật trong quần xã liên kết với nhau bằng nhiều mối quan hệ, trong đó mối quan hệ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng thể hiện qua các chuỗi và lưới thức ăn. Một lưới thức ăn hoàn chỉnh bao gồm ba thành phần chính: nhà sản xuất, người tiêu dùng và người phân hủy.

Bạn đang xem bài viết: Hệ sinh thái là gì? Các ví dụ và bài tập hệ sinh thái 9

II. Ví dụ và bài tập

1. Ví dụ

Ví dụ về hệ sinh thái: Hệ sinh thái rừng, hệ sinh thái biển…

Ví dụ cụ thể: Xét hệ sinh thái ao nuôi có nhiều loài động vật và thực vật khác nhau, thực vật đóng vai trò quan trọng là nơi trú ẩn cho động vật và là thức ăn cho một số loài động vật như cá. Động vật trong ao ăn thực vật hoặc ăn động vật nhỏ hơn (cá). Hệ sinh thái ao tức là các sinh vật trong ao phụ thuộc lẫn nhau và tương tác rất chặt chẽ với môi trường sống của chúng.

Trong đó:

– Sinh vật sản xuất: Cỏ, bèo tấm….

– Sinh vật tiêu thụ: cá, tôm, ốc….

– Sinh vật phân hủy: Vi sinh vật

Bạn đang xem bài viết: Hệ sinh thái là gì? Các ví dụ và bài tập hệ sinh thái 9

2. Bài tập

Câu 1: Trả lời các câu hỏi sau:

– Các thành phần vô sinh và hữu sinh có thể có trong hệ sinh thái rừng.

– Lá, cành bị thối là thức ăn của sinh vật nào?

– Nêu ý nghĩa của cây rừng đối với đời sống động vật rừng?

– Động vật hoang dã ảnh hưởng đến thực vật như thế nào?

– Nếu rừng bị cháy, hầu hết các cây lớn nhỏ và cỏ sẽ bị mất, động vật sẽ ra sao? Tại sao?

Xem thêm  Kể tôi nghe những điều bạn biết về các vị vua Hùng hay nhất

Câu trả lời gợi ý:

Các thành phần vô sinh và hữu sinh có thể có trong hệ sinh thái rừng là:

+ Thành phần vô sinh: Ánh sáng, Không khí, đất

+ Sinh vật: Cây, cỏ, chim, thú

Lá, cành bị thối là thức ăn của sinh vật: nấm, vi khuẩn

– Cây rừng có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống động vật rừng: cung cấp không khí (dưỡng khí) cho động vật sống trong rừng, ngoài ra còn cung cấp thức ăn, nơi ở.

Động vật rừng có tác dụng quan trọng đối với thực vật như cung cấp phân bón cho cây, giúp cây phát tán phấn và thụ phấn…

– Nếu rừng bị đốt cháy thì hầu hết các loại cây lớn nhỏ và cỏ sẽ bị mất, các loài động vật bị giảm sút do thiếu nơi ở, thức ăn và không khí.

Bạn đang xem bài viết: Hệ sinh thái là gì? Các ví dụ và bài tập hệ sinh thái 9

Câu 2:

Làm các bài tập sau:

– Thức ăn của chuột là gì?

– Con vật nào ăn chuột?

Điền vào chỗ trống đoạn văn thích hợp trong chuỗi thức ăn sau: (Thức ăn của chuột) → Chuột → (Động vật ăn chuột)

Tương tự, điền thông tin thích hợp vào chỗ trống của chuỗi thức ăn sau:…….. → Bọ ngựa →……..…….. → Sâu →……..…….. →……. →……..

Trong chuỗi thức ăn, mỗi sinh vật là một mắt xích. Em có suy nghĩ gì về mối quan hệ giữa mắt xích với mắt xích trước và mắt xích sau trong chuỗi thức ăn?

Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Chuỗi thức ăn là một tập hợp các sinh vật có mối quan hệ dinh dưỡng với nhau. Mỗi loài trong chuỗi thức ăn là sinh vật tiêu thụ của mắt xích…… và sinh vật của mắt xích…….

Câu trả lời gợi ý:

– Thức ăn của chuột là sâu ăn lá cây

– Con vật nào ăn chuột là rắn

Chuỗi thức ăn:

Côn trùng → Chuột → Rắn

Bọ → Bọ ngựa → Rắn

Lá → Sâu → Chim

Chim → Rắn → Đại bàng

Chuỗi thức ăn là một loạt các sinh vật có mối quan hệ dinh dưỡng với nhau. Mỗi loài trong chuỗi thức ăn là một sinh vật tiêu thụ ở mắt xích trước và một sinh vật tiêu dùng ở mắt xích sau.

Bạn đang xem bài viết: Hệ sinh thái là gì? Các ví dụ và bài tập hệ sinh thái 9

Xem thêm  Bài phát biểu tri ân cha mẹ hay và ý nghĩa nhất 2023

Câu 3: Làm như sau:

– Cho biết sâu ăn lá tham gia vào chuỗi thức ăn nào.

– Sắp xếp các quần thể sinh vật theo từng thành phần chính của hệ sinh thái.

Câu trả lời gợi ý:

Sâu ăn lá tham gia vào chuỗi thức ăn như:

+ Lá -> Động vật ăn lá -> Chim

+ Loài ăn lá -> Chuột -> Mèo -> Vi sinh vật

+ Lá -> Động vật ăn lá -> Chuột -> Mèo -> Đại bàng -> Vi sinh vật

….

Trong chuỗi thức ăn trên:

+ Nhà sản xuất: Lá

+ Sinh vật tiêu thụ: Sâu ăn lá, Chuột

+ Sinh vật phân hủy: Vi sinh vật

Câu 4: Cho ví dụ về hệ sinh thái, tìm hiểu các thành phần chính trong hệ sinh thái đó.

Câu trả lời gợi ý:

Hệ sinh thái trong ao bao gồm các thành phần sau:

– Rong biển, rong biển…: Nhà sản xuất

– Cá, ốc ăn bèo…: Người tiêu dùng cấp 1

– Cá trung bình: Người tiêu dùng cấp 2

– Cá lớn: Người tiêu dùng cấp 3

– Vi sinh vật: Sinh vật phân giải

Câu 5: Hệ sinh thái gồm mấy nhóm chính? (chọn câu trả lời đúng nhất)

A. Nhóm hệ sinh thái trên cạn, nhóm hệ sinh thái nước mặn

B. Nhóm hệ sinh thái nước mặn, nhóm hệ sinh thái nước ngọt

C. Nhóm hệ sinh thái nước ngọt, nhóm hệ sinh thái trên cạn

D. Cả A, B và C

Câu trả lời gợi ý: Câu trả lời DỄ

Bạn đang xem bài viết: Hệ sinh thái là gì? Các ví dụ và bài tập hệ sinh thái 9

Trên đây là bài viết của Luật Minh Khuê liên quan đến Hệ sinh thái, không những vậy còn có các ví dụ, bài tập liên quan đến Hệ sinh thái. Nếu còn vướng mắc pháp lý hay cần tư vấn pháp lý khác bạn vui lòng gọi điện đến số 1900.6162 để được tư vấn qua tổng đài trực tuyến cũng như được các luật sư giỏi nhất của Luật Minh Khuê hỗ trợ. hợp thời trang. Công ty Luật Minh Khuê rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng về mặt pháp lý.

Trân trọng!

Bạn đang xem bài viết: Hệ sinh thái là gì? Các ví dụ và bài tập hệ sinh thái 9

Danh mục: Tổng hợp

Chuyên mục: Là ai?

Nhớ để nguồn bài viết này: Hệ sinh thái là gì? Các ví dụ và bài tập hệ sinh thái 9

của website tmg.edu.vn

Leave a Comment