• Khai giảng các lớp Chứng chỉ Ứng dụng Công Nghệ Thông Tin Cơ bản ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN (TIN HỌC CƠ BẢN)
    Nhanh chóng nắm vững tất cả các kiến thức cơ bản về máy tính Xử lý thuần thục các thao tác làm việc và tiện ích trên môi trường Windows Soạn thảo và trình bày văn bản chuyên nghiệp với Microsoft Word Tạo lập và trình bày dễ dàng các bảng tính trong Microsoft Excel Xây dựng bài trình chiếu chuyên nghiệp với Microsoft PowerPoint Hiểu rõ về Hệ điều hành Windows Thao tác nhanh chóng trên Internet nhằm tiếp cận dễ dàng khoa học kỹ thuật mới